O kakau

1/1 Cocoa Life

Milka nakupuje veškeré kakao z udržitelného zemědělství. Od roku 2018 je součástí celosvětového programu Cocoa Life, zaměřeného na trvale udržitelné pěstování kakaa. To znamená, že se zapojujeme do zlepšování životních podmínek pěstitelů kakaa i jejich širších komunit, které dlouhodobě sužují například klimatické změny, nerovné zacházení s muži a ženami, chudoba, dětská práce apod. Program Cocoa Life se snaží tyto problémy a všechny jejich aspekty řešit přímo v místě, konkrétně v šesti zemích, které patří k největším producentům kakaa a kterými jsou Ghana, Pobřeží slonoviny, Indonésie, Dominikánská republika, Indie a Brazílie.

Citlivým a odpovědným výběrem surovin pro výrobu naší čokolády podporujeme pěstitele kakaa, aby jej mohli pěstovat udržitelným způsobem. Spolupracujeme s nimi a společně hledáme řešení pro zlepšení jejich podmínek a vzájemnou podporu uvnitř komunit. Pomáháme jim, aby dokázali vzít další vývoj i ochranu přírodních zdrojů do vlastních rukou. V oblasti osvědčených zemědělských postupů jsme už proškolili 142 800 pěstitelů, vysázeli jsme více než 1,2 milionu stromů, které mají tvořit stín na ochranu rostlin a poskytovat pěstitelům další zdroje příjmu.

U značky Milka dobře víme, že i jen trochu citlivější přístup dokáže velké věci. Proto jsme se zavázali v rámci programu Cocoa Life investovat během deseti let 400 milionů dolarů. Tyto prostředky budou rozděleny mezi 200 000 pěstitelů, čímž dokážeme zlepšit životní podmínky více než milionu lidí.

Víme, že změna potřebuje čas. Jedno je ale jisté – jsme pevně rozhodnuti pomáhat našim pěstitelům a zlepšovat jejich životní podmínky.