Cacao image 2

Cocoa Life

Milka začala nakupovat kakao z udržitelného zemědělství. Už v roce 2018 se zapojila do celosvětového programu Cocoa Life, zaměřeného na trvale udržitelné pěstování kakaa, a na konci roku 2019 by měla jeho prostřednictvím získávat již 100 % kakaa, které pro výrobu své čokolády používá.

Kakao je základem naší čokolády. Díky programu Cocoa Life můžeme zaručit, že se Milka vyrábí „s citem“. To znamená, že se zapojujeme do zlepšování životních podmínek pěstitelů kakaa i jejich širších komunit, které dlouhodobě sužují například klimatické změny, nerovné zacházení s muži a ženami, chudoba, dětská práce apod. Program Cocoa Life se snaží tyto problémy a všechny jejich aspekty řešit přímo v místě, konkrétně v šesti zemích, které patří k největším producentům kakaa a kterými jsou Ghana, Pobřeží slonoviny, Indonésie, Dominikánská republika, Indie a Brazílie.

Protože si suroviny pro výrobu naší čokolády vybíráme citlivě, podporujeme komunity pěstitelů kakaa, aby jej mohli pěstovat udržitelným způsobem. S lidmi, pro něž je pěstování kakaa zdrojem obživy, se snažíme spolupracovat. Společně hledáme řešení, jak tento projekt přetvořit na aktivitu, která bude prospěšná, zakládáme komunity na principu vzájemné pomoci a odpovědnosti a snažíme se je podpořit v tom, aby dokázali vzít další vývoj i ochranu přírodních zdrojů do vlastních rukou. Neponecháváme nic náhodě, naším školením v oblasti osvědčených zemědělských postupů už prošlo na 142 800 pěstitelů. Bylo vysázeno více než 1,2 milionu stromů, které mají tvořit stín na ochranu rostlin a poskytovat pěstitelům další zdroje příjmu tak, aby dokázali co nejlépe využívat vzácnou půdu, na níž kakaovníky rostou.

content arrow
Cacao image 5a Cacao image 5b

U značky Milka dobře víme, že i jen trochu citlivější přístup dokáže velké věci. V rámci programu Cocoa Life jsme se zavázali investovat během deseti let 400 milionů dolarů. Tyto prostředky budou rozděleny mezi 200 000 pěstitelů, čímž dokážeme zlepšit životní podmínky více než milionu lidí.

Víme, že změna potřebuje čas. Jedno je ale jisté – jsme pevně rozhodnuti pomáhat našim pěstitelům a zlepšovat jejich životní podmínky. Od konce roku 2018 již program Cocoa Life podpořil na 142 800 pěstitelů v 1 476 komunitách.

content arrow
Cacao image 6a Cacao image 6b

Mnohdy stačí málo, například naše spořitelní a úvěrové asociace na venkově učí tamní obyvatele lépe nakládat s financemi, umožňují pěstitelům spořit a půjčovat si menší částky peněz ze společných fondů. Taková opatření podporují zemědělce v jejich snaze o udržitelné pěstování a posilují v nich víru v to, že pěstování kakaa může být aktivita, která bude mít z dlouhodobého hlediska prvořadý význam. Abychom měli jistotu, že tato spolupráce bude pro naše pěstitele skutečně prospěšná, je náš dodavatelský řetězec kakaa označen certifikátem světové fair trade organizace FLOCERT a dopad námi zaváděných opatření mapuje nezávislá výzkumná společnost Ipsos.

U čokolády, která je označená logem Cocoa Life, si můžete být jistí, že kakao použité na její výrobu pochází z udržitelných zdrojů a že ti, kteří jej vypěstovali, dostávají podporu z našeho programu. Každý, kdo se rozhodne pro logo Cocoa Life na obalu výrobků značky Milka, si naši čokoládu oblíbí stejně jako my, protože je vyrobená s citem.

content arrow
Cacao image 7a Cacao image 7b