1. Farmáři

+
Dostávají vaši farmáři spravedlivě zaplaceno?

Farmáři pomáhají s výrobou vysoce kvalitního mléka, které přispívá k tomu, že naše čokoláda Milka je tak jemná. Spolupráce a partnerství s nimi je tedy zásadní. Z tohoto důvodu za mléko platíme spravedlivou cenu, která odráží situaci na trhu.

+
Kdo je váš hlavní dodavatel mléka?

Úzce spolupracujeme s místními dodavateli mléčných surovin a alpské mléko získáváme z malých rodinných farem. Máme uzavřená partnerství s řadou dodavatelů a své smlouvy pravidelně revidujeme, aby naši dodavatelé dodržovali naše vysoké standardy.

+
Dodávají vaši farmáři mléko i vašim konkurentům?

S místními dodavateli spolupracujeme při odebírání mléka z malých rodinných farem alpské oblasti již 120 let. Toto partnerství je pro nás důležité a zajišťuje nám pravidelný a spolehlivý zdroj alpského mléka. Naši dodavatelé někdy spolupracují i s jinými společnostmi, kterým své alpské mléko dodávají.

+
Má odstranění kvót na mléko v roce 2015 v EU nějaký dopad na mléčný průmysl v regionu (pozitivní nebo negativní)?

Vzhledem k tomu, že kupujeme alpské mléko z konkrétní oblasti, nemá to na naše dodávky mléka dopad. S našimi dodavateli mléka spolupracujeme jako partneři tak, aby se alpské mléko obchodovalo za spravedlivou tržní cenu.

2. Ochrana alp

+
Jaké dlouhodobé iniciativy, které podporují farmaření v Alpách, jste zavedli?

Získávání alpského mléka je klíčovou součástí našeho závazku komunitě a farmářům. Veškeré mléko obsažené v Milce pochází ze 100km okruhu alpské oblasti, z přibližně 800 malých farem, které chovají průměrně 60 krav na farmu. Místní alpské farmy v této konkrétní malé oblasti podporujeme tím, že od nich mléko odebíráme již 120 let. Mléko je jedním z hlavních zdrojů příjmů farmářů tohoto regionu a pro nás je udržování této tradice důležité. Uzavřeli jsme také partnerství s národním parkem Hohe Tauern (Vysoké Taury), jehož cílem je ochrana Alp, a rovněž podporujeme dlouhodobý program biodiverzity.

+
Spolupracujete s některým z partnerů v Alpách na realizaci těchto cílů?

Od roku 2007 pracujeme s národním parkem Hohe Tauern (Vysoké Taury) na společné iniciativě nazvané „Lilac Loves Green“, která se zaměřuje na ochranu a zachování jedné z největších chráněných oblastí Alp a související biodiverzitu. Těžištěm této iniciativy jsou programy, které monitorují a měří biodiverzitu, sdílejí tyto informace prostřednictvím online aktivit a vzdělávání a chrání a podporují diverzitu prostřednictvím projektů vytvořených přímo pro národní park. Jsme přesvědčeni, že to vše přispívá k tomu, že si lidé Alp více váží a milují je a že jsou vedeni k láskyplnému chování k alpské přírodě.

+
Jak ovlivňuje alpské farmaření a chov krav životní prostředí? Jaký dopad má váš dodavatelský řetězec na Alpy z hlediska klimatických změn?

Jakožto potravinářská společnost se zaměřujeme na snižování dopadu skleníkových plynů jak u našeho provozu, tak u našich dodavatelských řetězců a zároveň se soustředíme na to, aby dodávky našich klíčových surovin pocházely od dodavatelů, kteří farmářům pomáhají přizpůsobit se měnícímu se klimatu.

Více informací naleznete na: https://www.mondelezinternational.com/impact/sustainable-resources-and-agriculture/environmental-footprint.

3. Mléko

+
Můžete definovat „alpské mléko“ a „alpskou oblast“?

Alpské mléko pochází z alpské oblasti. Alpské mléko, které se používá na výrobu čokolády Milka, pochází z údolí a vysoce položených údolí v Alpách a z alpského podhůří. Naše tvrzení o 100% alpském mléku odkazuje na definice alpské oblasti nebo Alp upravené Alpskou úmluvou* a německým spolkem pro mlékárenský průmysl (Milch Industrie Verband)**.

* Úmluva o ochraně Alp, kterou v roce 1991 podepsaly alpské státy (Rakousko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Německo, Slovinsko, Lichtenštejnsko a Monako) a EU. Cílem této úmluvy je udržitelný, přeshraniční rozvoj alpské oblasti.

** MIV Positionspapier ‘Alpen’ (Stand: 14. února 2012)

+
Získáváte alpské mléko (mléčné suroviny) udržitelným způsobem?

Podporujeme snahy vedoucí k transformaci udržitelnosti v mlékárenském sektoru, například Rámec udržitelného mlékárenství (Dairy Sustainability Framework (DSF)), což je iniciativa mlékárenského sektoru, jejímž cílem je definovat globální principy udržitelného mléčného farmaření. Kromě toho se také řídíme standardy našeho průmyslového odvětví a sledujeme, jak si s ohledem na tyto standardy vedeme.

+
Jaký dopad má na značku Milka a na suroviny, které ve své čokoládě používáte, vzestup veganství?

Alpské mléko je klíčovou surovinou Milky již 120 let a při vytváření lahodné, jemné chuti, kterou naši spotřebitelé znají a milují, hraje významnou roli. Vážíme si toho, že spotřebitelé si dnes mohou vybrat z mnoha různých druhů mléka, a plně respektujeme, že někteří lidé se rozhodnou pro veganské výrobky. Milka se bude nadále snažit o to, aby naši spotřebitelé měli z naší výborné čokolády požitek, a alpské mléko pro nás bude velmi důležitou surovinou i v budoucnu.

+
Je vaše mléko tekuté/přírodní?

Požíváme stoprocentně přírodní alpské mléko z asi 800 farem, přičemž každá má v průměru 60 krav. Všechny farmy se nacházejí ve 100km okruhu alpské oblasti.

+
Nechápu, jak tak malé farmy / množství krav může pro Milku vyprodukovat dostatek mléka?

100% alpské mléko je pouze jednou z klíčových ingrediencí, které pro výrobu naší jemné čokolády Milka používáme. K dalším velmi důležitým surovinám patří například: cukr, kakaové máslo a kakaová hmota. Další suroviny se používají výběrově, například lískové oříšky a příchutě ke zlepšení chuti. Vzhledem k tomu, že mléko je jen jedna z ingrediencí, které pro výrobu naší čokolády používáme, nám množství mléka, které se láskyplně („jemně“) na asi 800 farmách alpské oblasti vyrobí, plně dostačuje.

+
Je mléko v Milce bio, mléko z pastvy nebo má certifikaci Fairtrade?

Alpské mléko, které používáme, není bio a není ani certifikováno konkrétní organizací.

+
Používá se alpské mléko (suroviny) ve všech vašich výrobcích?

Milka je jako produkt věrná svým tradicím a svému dědictví. Z tohoto důvodu je všechno mléko v naší čokoládě 100% alpské mléko, které pochází z přibližně 800 farem ve 100km okruhu alpské oblasti. Pochází z údolí a vysoko položených údolí Alp a alpského podhůří. Mléko výlučně z alpské oblasti používáme pro naši čokoládu již více než 100 let.

Naše tvrzení o 100% alpském mléku odkazuje na definice alpské oblasti nebo Alp upravené Alpskou úmluvou* a německým spolkem pro mlékárenský průmysl (Milch Industrie Verband)**.

* Úmluva o ochraně Alp, kterou v roce 1991 podepsaly alpské státy (Rakousko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Německo, Slovinsko, Lichtenštejnsko a Monako) a EU. Cílem této úmluvy je udržitelný, přeshraniční rozvoj alpské oblasti.

** MIV Positionspapier ‘Alpen’ (Stand: 14. února 2012)

+
Kolik vašich farem se nachází v podhůří Alp a kolik vysoko v Alpách?

Milka je jako produkt věrná svým tradicím a svému dědictví. Z tohoto důvodu je všechno mléko v naší čokoládě 100% alpské mléko, které pochází z přibližně 800 farem ve 100km okruhu alpské oblasti. Pochází z údolí a vysoko položených údolí Alp a alpského podhůří. Mléko výlučně z alpské oblasti používáme pro naši čokoládu již více než 100 let.

Naše tvrzení o 100% alpském mléku odkazuje na definice alpské oblasti nebo Alp upravené Alpskou úmluvou* a německým spolkem pro mlékárenský průmysl (Milch Industrie Verband)**.

* Úmluva o ochraně Alp, kterou v roce 1991 podepsaly alpské státy (Rakousko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Německo, Slovinsko, Lichtenštejnsko a Monako) a EU. Cílem této úmluvy je udržitelný, přeshraniční rozvoj alpské oblasti.

** MIV Positionspapier ‘Alpen’ (Stand: 14. února 2012)

+
Milku prodáváte v Číně i jinde ve světě. Je mléko z alpské oblasti obsaženo v také v těchto produktech?

Ano. Mléko z Alp se používá pro výrobu čokolády Milka i pro trhy mimo EU, včetně Číny.

+
Jaká aditiva a stabilizátory do vašeho mléka a čokolády přidáváte?

Pro výrobu jemné čokolády Milka, kterou naši spotřebitelé znají a milují, používáme pouze vysoce kvalitní suroviny. Základními surovinami v každé tabulce čokolády Milka jsou kakao, mléko a cukr. Příležitostně používáme i jiné suroviny jako lískové oříšky a příchutě na zlepšení chuti. Všechny použité suroviny jsou na našich obalech jasně uvedeny, takže se spotřebitelé podle toho mohou při nákupu rozhodovat.

+
Zdůrazňujete přirozenost Milky, aby vaši spotřebitelé věřili, že konzumují „zdravou“ čokoládu. Vaše čokoláda však obsahuje E476/ E471, u nichž je podezření z karcinogenních účinků. (>> týká se to těchto výrobků: Milka Luflée Alpenmilch, Luflée Caramel, Erdnuss Crisp, Milka & TUC, Milka & LU, Milka Caramel)

Vzhledem k tomu, že bezpečnost a kvalita naší čokolády je pro nás nejvyšší prioritou, k výběru našich surovin vždy přistupujeme obzvláště pečlivě. Kromě toho jsou veškerá aditiva v našich produktech jasně uvedena na obalech, takže spotřebitelé mohou svůj nákup zvážit a sami se rozhodnout, zda čokoláda splňuje jejich očekávání.

+
Jaký je váš názor na cukr?

Nejdůležitějšími surovinami každé čokolády Milka je kakao, mléko a cukr. Snažíme se, aby měli lidé z čokolády potěšení a zároveň byly zajištěna rovnováha, a právě z tohoto důvodu je a bude snižování cukru v centru našeho zájmu. Pravdou je, že v mnoha našich čokoládách Milka jsme množství cukru již snížili.

+
Obsahuje Milka palmový olej?

V žádné z našich klasických čokolád Milka palmový olej nepoužíváme. V širším sortimentu palmový olej používáme ke tvorbě jemné, krémovité konzistence náplní naší čokolády, koláčů a sušenek. Problémy v sektoru palmového oleje bereme velmi vážně a zavázali jsme se získávat palmový olej udržitelným způsobem a zodpovědně vůči životnímu prostředí a společnosti.

Více o našem závazku naleznete na: https://www.mondelezinternational.com/impact/sustainable-resources-and-agriculture/agricultural-supply-chain/palm-oil

+
Jakou zodpovědnost vůči zákazníkům má Milka s ohledem na propagaci zdravého stravování?

V prvé řadě věříme ve výrobu lahodné a jemné čokolády Milka, kterou milují všichni naši zákazníci. Víme však také, že i naší úlohou je pomáhat lidem vést zdravější život. Vždy jim doporučujeme, aby si naši čokoládu dopřávali v přiměřené míře, tak abychom si mohli všichni dovolit trochu toho, co máme rádi, aniž bychom překročili doporučené denní množství. Z tohoto důvodu také nabízíme čokoládu v jednodávkovém balení, které obsahuje 250 nebo méně kalorií.

4. Kakao

+
Co je to Cocoa Life?

Naší vášní je čokoláda. Kakao je základem naší čokolády, takže program Cocoa Life se zasazuje o to, že je naše čokoláda „vyrobena správně“. Prostřednictvím našeho globálního programu pro udržitelnost kakaa, Cocoa Life, pracujeme přímo v terénu, společně s muži a ženami, pro které kakao představuje obživu. Spoluvytváříme řešení, která vedou k tomu, že se lidé rozhodnou podnikat v oblasti pěstování kakaa, a která vytvářejí komunity, které mají svůj rozvoj ve vlastních rukou a zároveň chrání přírodní zdroje. Rozhodnout se pro logo Cocoa Life znamená, že každý může milovat naši čokoládu, jako ji milujeme my, protože je vyrobena „správně“ a ohleduplně (s „jemným“ přístupem).

+
Jak je Milka do programu Cocoa Life zapojena?

Milka se připojila k programu Cocoa Life v roce 2018 a do konce roku 2019 bude všechno kakao použité v čokoládách Milka získáváno udržitelným způsobem prostřednictvím programu Cocoa Life. Díky tomuto programu pomáháme zlepšit pozici 200 000 pěstitelů kakaa a do roku 2022 zlepšíme život více než milionu lidí v komunitách, které se pěstování kakaa věnují.

+
Jak Milka prostřednictvím programu Cocoa Life kakao získává?

Milka se k programu Cocoa Life připojila v roce 2018. Do konce roku 2019 získáme prostřednictvím programu Cocoa Life udržitelným způsobem dostatečné množství kakaa.

+
Uplatňují farmáři, s nimiž pracujete, udržitelné postupy?

Jednou z klíčových činností programu Cocoa Life je školení pěstitelů kakaa v oblasti správných ekologických (environmentálních) praktik. To pěstitelům umožňuje chránit půdu a lesy, kde kakao roste, čímž prospívají ekosystému a komunitám, které v něm žijí. Do konce roku 2018 prošlo školením programu Cocoa Life ohledně správných ekologických praktik více než 114 000 pěstitelů.

+
Platíte pěstitelům kakaa mzdu, ze které se dá důstojně žít?

Příjem pěstitelské rodiny ovlivňuje řada faktorů, například počet dospělých v produktivním věku, jiné pěstované plodiny, cena kakaa, stav místní ekonomiky a dostupnost jiných placených zaměstnání. Zároveň platí, že množství peněz, které každá domácnost potřebuje, se liší v závislosti na tom, kde rodina žije, kolik má členů, kolik je jim let atd. Z tohoto důvodu zkoumáme problémy, kterým pěstitelé kakaa a komunity čelí, jako celek a spolupracujeme s různými komunitami v závislosti na jejich konkrétních potřebách.
Ve většině našich zemích původu platíme bonus za loajalitu (peníze navíc k ceně za kakao), abychom podpořili pěstitele v jejich investicích do farmy. Naše obchodní podmínky dávají pěstitelům jistotu, neboť si objem kakaa, který si od nich každou sezónu koupíme, a bonus (pokud se na danou situaci vztahuje) sjednáváme předem.

Věříme, že efektivní farmaření vede k finanční jistotě, a právě z tohoto důvodu jdeme ještě dál a kromě bonusů poskytujeme farmářům také dovednosti potřebné k vybudování prosperujícího živobytí, které přispějí k tomu, že pěstování kakaa se pro ně nyní i v budoucnu stane podnikáním odolným vůči vnějším vlivům. Jsme přesvědčeni, že vytváření místních příležitostí a příprava farmářů je využívat ke zlepšení svého příjmu je ten nejudržitelnější způsob zvyšování příjmu.

+
Dodávají vaši dodavatelé kakao také vašim konkurentům?

Farmářům v komunitách Cocoa Life dáváme příležitost prodávat nám své kakao. A ačkoliv jsou registrováni coby komunity programu Cocoa Life, své kakao nám prodávat nemusí a mohou je prodávat, komu chtějí, včetně naší konkurence.

5. Blaho zvířat

+
Jak se staráte o své krávy? Proč je tento přístup „jemný“?

Blaho krav, které produkují alpské mléko pro čokoládu Milka, je pro nás a naše farmáře nesmírně důležité. Způsob, jakým získáváme mléko, splňuje vysoké standardy definované německým mléčným standardem pro řízení kvality a neustále také pracujeme s dodavateli na podpoře dobrých farmářských praktik, jakým je například Rámec udržitelného mlékárenství (Dairy Sustainability Framework (DSF)).

Spolu s našimi dodavateli pracujeme na tom, aby farmáři dodržovali vysoké standardy těchto rámců, jakož i další požadavky týkající se udržitelnosti, přívětivého chovu dobytka a celkového zdraví zvířat. Krávy například musí mít přístup k čerstvé vodě a potravě, musí se chovat v zařízeních s čistou a suchou podestýlkou a musí být chráněny před špatným počasím. Toto vše se pravidelně kontroluje. Krávy také žijí ve zdravém prostředí, jsou obklopeny horami, pohybují se na svěžím čistém vzduchu a pasou se na zelených pastvinách a farmáři, pro něž jsou jejich zvířata i řemeslo jejich vášní, se o ně laskavě (a s „jemnou“ péčí) starají.

+
Mohou se krávy volně pást a na jak velkém prostoru musejí žít?

Jsme přesvědčeni, že krávy by měly trávit čas v nejlepším možném prostředí. To znamená poskytnutí dostatečného prostoru pro pohyb venku a řádné zázemí. Většina krav žije společně ve stádu v tzv. volných kravínech, kde se mohou ukrýt a pohodlně odpočívat. V závislosti na počasí se také mohou volně pást venku.

+
Čím krávy krmíte? Je to udržitelné?

Jsme přesvědčeni, že krávy by neměly trpět hlady. Znamená to snadný přístup k čerstvé vodě a stravu, která zaručuje plné zdraví a energii. V závislosti na ročním období a lokalitě konzumují krávy různé krmivo. Spásají alpské pastviny, žerou pícniny („čerstvá šťavnatá vegetace“), seno, silážové krmivo, obilí a do určité míry tzv. „power krmivo“.

+
Jak zacházíte s telaty? Oddělujete je od krav?

Po narození se o telata pečuje individuálně v jejich malé stáji, aby byla v bezpečí, zdravá a oddělena od stáda a mnohem větších krav. Prostředí, v nichž jsou zvířata držena, musí brát v úvahu jejich potřeby, a musí být navržena tak, aby byla chráněna před fyzickým a teplotním nepohodlím, strachem a stresem, a mohla se přirozeně chovat. Podporujeme takové metody chovu a rozmnožování, které umožňují kravám volný pohyb.

+
Proč se telata nezapočítávají do průměrného počtu krav na farmu? Jak to, že se každoročně farmy nezvětšují, když se telata rodí každý rok?

Telata se do průměrného počtu krav na farmu nezapočítávají, protože nedávají mléko, které se pro výrobu Milky používá. Toto je v alpském farmaření běžná praxe.

+
Dodržujete standardy pro blaho zvířat?

Aby naše čokoláda Milka mohla obsahovat mléko té nejvyšší kvality, spolupracujeme s našimi dodavateli a praktiky související s blahem zvířat neustále zlepšujeme.
Jsme přesvědčení, že na blaho zvířete by se mělo pohlížet z hlediska „pěti svobod (osvobození)“:

Osvobození od hladu, žízně a podvýživy – díky snadnému přístupu k čerstvé vodě a potravě, což zvíře udržuje zdravé a vitální.
Osvobození od fyzické a teplotní nepohody – díky poskytnutí vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlné odpočinkové zóny.
Osvobození od bolesti, zranění a nemoci – díky prevenci nebo rychlé diagnóze a adekvátní léčbě.
Osvobození od strachu a stresu – díky zajištění podmínek a zacházení, které se vyhýbají psychickému utrpení.
Svoboda vyjádřit normální chování – díky poskytnutí dostatečného prostoru, řádného zázemí a společnosti zvířat svého druhu.

Podporujeme snahy transformovat udržitelnost v mlékárenském sektoru. To znamená podporu iniciativ, jako je například Rámec udržitelného mlékárenství (Dairy Sustainability Framework (DSF)), iniciativa mlékárenského sektoru globálně se ohledně udržitelnosti sladit a definovat principy udržitelného mléčného farmaření. Uznáváme rovněž standardy našeho průmyslu a sledujeme, jak si při dodržování těchto standardů stojíme.

+
Dochází na vašich farmách k zákrokům typu odstraňování rohů?

Společnost Milka podporuje takové rozmnožovací programy, které předcházejí potřebě odstraňovat dobytku rohy. Dokud nebude potřeba odstranění rohů eliminována, budeme podporovat uplatňování nejlepších praktik řízení.

+
Kolik farem vám dodává mléko?

Společnost Milka získává všechno mléko z přibližně 800 malých farem s průměrem 60 krav na farmu ze 100km okruhu alpské oblasti.

+
Jak ospravedlňujete skutečnost, že používáte mléko určené telatům?

Chápeme, že někteří lidé upřednostňují nekonzumovat kravské mléko. Alpské mléko je pro značku Milka klíčové, právě ono přispívá k jemnosti Milky a z tohoto důvodu jsme se zavázali dodržovat při produkci mléka udržitelné farmářské principy a správné praktiky týkající se blaha zvířat.

+
Dostávají vaše krávy hormony nebo antibiotika?

Krávy někdy onemocní, a aby se mohly uzdravit, potřebují lékařskou pomoc. Farmáři používají antibiotika jen tehdy, když je to absolutně nezbytné pro zdraví krávy. Mléko krav, kterým jsou podána antibiotika ze zdravotního důvodu, se do spotřebního řetězce nedostane.

6. Obaly

+
Jaké máte plány ohledně udržitelnějších obalů a/nebo snížení množství odpadků z obalů?

Společnost Mondelēz se zavázala, že do roku 2025 budou všechny její obaly recyklovatelné.

K dalším našim závazkům patří:

• Do roku 2020 bude papír u všech papírových obalů získáván udržitelným způsobem
• Do roku 2020 bude eliminováno 65 milionů kg obalovacího materiálu na světě
• Do roku 2025 poskytneme informace o recyklování na jednotlivých trzích

Cílem strategie udržitelnosti společnosti Mondelēz je naplnit naši dlouhodobou vizi nulového odpadu z obalů. Chceme se zaměřit na dva cíle: usnadnit spotřebitelům obaly recyklovat a podporovat sdružení a spolky v rámci našeho odvětví s cílem zvýšit objem recyklovaného odpadu. Hledáme neustále nové způsoby, jak udělat naše obaly udržitelnější. V letošním roce jsme například uzavřeli partnerství se společností Loop, abychom uvedli na trh inovativní nerezovou a opakovaně použitelnou krabičku určenou pro výrobky Milka, která eliminuje obalový odpad a doplňuje širší strategie společnosti Mondelēz v oblasti snižování odpadu.

+
Jak se mohou spotřebitelé zapojit do vašeho recyklačního úsilí?

Pracujeme na tom, abychom spotřebitelům usnadnili obaly recyklovat nebo znovu používat – poskytujeme jim informace, jak mohou využít širokou škálu místních recyklačních systémů po celém světě.

+
Jak společnost Mondelēz dosáhne svých cílů v oblasti recyklace do roku 2025?

Mondelēz naváže spolupráci s nejrůznějšími společnostmi s cílem sbírat a recyklovat obaly na trzích po celém světě. Mondelēz rovněž podpoří různá sdružení a spolky v rámci našeho odvětví a partnerství privátního a veřejného sektoru s cílem vybudovat nezbytnou infrastrukturu pro snížení množství odpadu, zvýšení reálného objemu recyklovaného materiálu a v konečném důsledku i dosažení svých cílů v oblasti udržitelnosti.

+
Bude mít vaše strategie udržitelnosti dopad na nás jakožto vaše obchodní partnery?

Svou roli na snižování dopadů obalového odpadu na životní prostředí si uvědomujeme a pracujeme na tom, abychom dosáhli svých environmentálních cílů. Vážíme si práce a úsilí, které vy, naši důvěryhodní partneři, vkládáte do dosahování svých cílů v oblasti udržitelnosti. Pokud by na vás měla nějaká naše iniciativa dopad, budeme vás o každém kroku informovat a budeme hledat způsoby, jak na cestě udržitelnosti spolupracovat.

+
Zvažujete odstranění všech plastových obalů?

Zavázali jsme se optimalizovat a redukovat používání plastů tam, kde můžeme nalézt udržitelná alternativní řešení a zároveň dostatečně ochránit naše výrobky tak, abyste z nich měli požitek. Pečlivě posuzujeme možnosti všech alternativ plastů a nadále testujeme materiály, abychom snížili náš dopad na životní prostředí.